Me Nivoksella tulemme hoitamaan sähköhyvitykset asiakkaillemme

Kuluvan talven sähkön korkeisiin hintoihin on reagoitu ja Suomessa hallitus on päättänyt helpottaa kotitalouksien korkeista sähkönhinnoista johtuvaa ahdinkoa useilla toimilla. 

Valmisteilla olevaan takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen liittyvä laki ei ole vielä voimassa ja me Nivoksella odotamme siltä osin tarkempia tietoja ja ohjeistuksia. 

Sähköhyvitysten toteuttaminen vaatii paljon työtä ja selviytyäksemme siitä mahdollisimman ripeästi olemme jo valmistautumassa asiaan huolellisesti. Hoidamme sähköhyvitykset asiakkaille, joilla on ollut sähkösopimus Nivoksen kanssa 1.11.2022-31.1.2023 välisenä aikana. 

Saadaksesi sähköhyvityksesi, vielä tässä vaiheessa sinun ei tarvitse tehdä mitään. Seuraamme tilannetta aktiivisesti. Kun laki ja ohjeet on vahvistettu, kerromme aiheesta lisää! 

Muita korkeisiin sähkönhintoihin liittyviä tukia: 

Sähköenergian arvonlisäveron määräaikainen alentaminen:

Helpotuksena energiakriisistä johtuvien sähkön hintojen nousuun hallitus on päättänyt laskea sähkönenergian arvonlisäveroa määräaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäveron alennuksen määräaika on joulukuusta 2022 huhtikuuhun 2023.

Sähkövähennys verotuksessa:
Verotuksessa voi saada sähkövähennyksen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Sähkönsiirrosta ei saa sähkövähennystä. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä haetaan Verohallinnosta. Lisätietoja sähkövähennyksestä löydät tältä verohallinnon sivulta.  

Väliaikainen sähkötuki Kelasta:
Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa. Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta. Väliaikaisesta sähkötuesta löydät lisätietoja Kelan sivulta.

Tarvittaessa kannattaa neuvotella hyvissä ajoin ennen eräpäivää oman sähkönmyyjän kanssa myös maksujärjestelyistä, esimerkiksi maksuajan pidentämisestä tai maksun jakamisesta useampaa erään.

Tältä Valtioneuvoston sivulta löydät kootut tiedot erilaisista sähkötuista.