Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 kuorma-autokuormaa saastunutta maata kuljetettu pois

Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivos Vesi Oy:n yhteishankkeella turvataan Mäntsälälle tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila.

Härkäsaarentiellä sijaitsevalta vanhalta romuttamolta on kuljetettu pois noin 100 kuorma-autokuormaa saastunutta maata. Pirkanmaan ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija Petri Heinon mukaan etukäteen osattiin odottaa, että maasta löytyy raskasmetalleja, öljyä ja kloorattuja liuottimia. Sen sijaan yhdyskuntajätteen määrä yllätti.

Tontilta löytyi yli 3000 tonnia kaatopaikalle kuuluvaa jätettä, noin 430 tonnia öljyyntynyttä betonia ja muuta pilaantunutta ainesta reilut 300 tonnia.

– Pilaantunut maa-aines ja jätteet toimitettiin jätteenkäsittelykeskukseen ja kaivetut, puhtaat maa-ainekset käytettiin alueen kaivantojen täyttöihin, Heino kertoo.

Pohjavettä puhdistetaan biologisesti

Pohjavettä puhdistetaan paikan päällä niin sanotulla in situ -menetelmällä. Haitta-aineiden hajoamista vauhdittavat kemikaalit ruiskutetaan haluttuun maakerrokseen eräänlaiseksi reaktiiviseksi seinäksi, jonka läpi likaantunut pohjavesi virtaa.

– Puhdistuskemikaalit ovat elintarvikekelpoisia, biohajoavia yhdisteitä. Aineilla luodaan suotuisat olosuhteet hajottaville bakteereille, jotta biologinen prosessi voimistuu, Heino selvittää.

Pohjaveden puhdistusta urakoivan Doranova Oy:n toimialajohtaja Perttu Mattilan mukaan työ alkoi joulukuun alussa kunnostusputkistojen ja -kaivojen asentamisella.

–   Kunnostuslaitteistot toimitettiin kohteeseen ennen vuodenvaihdetta ja varsinainen pohjaveden puhdistusprosessi käynnistyy heti tämän jälkeen, Mattila kertoo.

ELY-keskuksen Heinon mukaan Ojalan pohjavesialueella on todettu vuosien ajan pieniä liuotinainepitoisuuksia. Tämän vuoksi alueella on ollut vuodesta 2000 lähtien käynnissä pohjaveden suojapumppaus, jolla on estetty liuotinaineiden kulkeutuminen vedenottoon. Mattilan mukaan avo-ojaan johdettu vesi puhdistetaan jatkossa ensin aktiivihiilikäsittelyllä.

Puhdistusalueella liikkuu isoja työkoneita parin viikon ajan, mutta haitta jää vähäiseksi.

– Härkäsaarentiellä työskentelee raskaita porakairoja ja kaivinkoneita, joten toinen kaista joudutaan ajoittain sulkemaan. Muuten liikkuminen alueella onnistuu normaalisti, Mattila kertoo.

Mäntsälän kunta, Pirkanmaan ELY-keskus ja Nivos Vesi Oy puhdistavat vanhan romuttamon aluetta valtion jätehuoltotyönä. Heinon mukaan pitkäaikaisen ongelman kimppuun päästiin, kun Mäntsälän kunta lunasti kiinteistön, ja tutkimukset alkoivat. Riskikohteen puhdistamisella varmistetaan puhtaan pohjaveden saanti Ojalasta.

Pohjaveden puhdistustyön arvioidaan päättyvän vuonna 2022. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus
Petri Heino, hankinta-asiantuntija
petri.heino@ely-keskus.fi, puh. 040 1624576

Doranova Oy
Perttu Mattila, toimialajohtaja
perttu.mattila@doranova.fi, puh.0400 771 981

Mäntsälän kunta
Jyrki Mäklin, kuntatekniikan päällikkö
jyrki.maklin@mantsala.fi,  puh. 040 3146 869

Nivos Vesi Oy
Päivi Nyyssönen, tuotantopäällikkö
paivi.Nyyssonen@nivos.fi, puh. 040 8653586