Mäntsälän jätevedenpuhdistamon kalkinsekoitusastia uusiutui nivoslaisten käsissä

Nivosmeininkiin kuuluu etunojassa eteenpäin meneminen sekä uskallus kokeilla ja kehittää. Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla tämä näkyy jatkuvana ideointina, jolla parannetaan jätevedenpuhdistuksessa käytettäviä laitteita ja työtapoja.

Toisinaan eteen sattuu isompi kehitystarve, tällä kertaa tiensä päähän tullut kalkinsekoitusastia. Astia oli vuosien saatossa päässyt tukkeutumaan kivettyneestä kalkista ja sen puhdistaminen oli haastavaa pienten puhdistusluukkujen vuoksi.

Mäntsälän jätevedenpuhdistuslaitoksen käyttöinsinööri Iida Hyytinen ja puhdistamonhoitaja Jari Pilli eivät halunneet hankkia tilalle toista samanlaista astiaa, sillä puhdistus, ylläpito ja käyttövarmuus oli saatava toimimaan paremmin. Kriteerit täyttävä uusi laite ei puolestaan tyydyttänyt asiantuntijoita hintalaatusuhteeltaan. He päättivät tarttua toimeen ja tehdä laitteen itse.

”Toisaalla vapautui vanha lipeän sekoitussäiliö ja keksin, että voisimme kokeilla sen muokkaamista kalkin sekoitukseen sopivaksi”, kertoo Pilli kehitysideasta, jonka tuloksena uusi kalkinsekoitusastia asennettiin käyttöön vuoden 2020 syyskuussa.

Uusi laite on toiminut moitteettomasti.

”Ylläpito- ja huoltotyöt ovat vähentynet selvästi. Kalkki ei pääse enää kivettymään ja se on vähentänyt ylläpitohuoltoon käytettävää aikaa sekä lisännyt kalkin annosteluvarmuutta”, Hyytinen kertoo.

”Suurin osa jäteveden puhdistamisesta tapahtuu biologisessa prosessissa, joka on herkkä pH:n muutoksille.  Kalkin annostelulla on oleellinen rooli tasaisen pH:n ylläpitämiselle”, hän painottaa.

Nivos kannustaa työntekijöitään ideointiin ja oman työn kehittämiseen. Tämä on luonut ilmapiirin, jossa kehityskohteisiin tartutaan riuskin ottein.

”Tasaiseen tahtiin tulee jotain kehitettyä”, Hyytinen kertoo.

”Jos jokin asia ei toimi suunnitellusti, mielikuvitus valtaa mielen ja ideoita alkaa syntyä”, Pilli täydentää.