Kaukolämmön hinnastot – Kärkölän Lämpö Oy

Kaukolämmön hinnastot – Kärkölän Lämpö Oy

Liittymismaksu

Asiakas maksaa Kärkölän Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittymisestä liittymismaksun, jota vastaan Kärkölän Lämpö Oy rakentaa yhden liittymisjohdon kaukolämpöenergian mittauskeskuksineen kiinteistössä sijaitsevaan lämmönluovutuspaikkaan saakka. Kärkölän Lämpö Oy:n omistus- ja toimitusraja on mittauskeskukseen sisältyvän virtausmittarin jälkeinen suodatin, se mukaan lukien. Tästä eteenpäin liittymisjohdon ja kaukolämmön lämmönjakokeskuksen hankkii ja kustantaa asiakas.

Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä:

− 50 %, kun lämmöntoimitussopimus on allekirjoitettu

− 50 %, kun lämmöntoimitus aloitetaan.

Liittymismaksu määräytyy asiakkaan tarvitseman kaukolämpötehon (kW) ja asiakkaalla tapahtuvan kaukolämpöveden jäähtyvyyden (ºC) perusteella määriteltävän tilausvesivirran, V (m³/h) mukaan seuraavasti:

Tilausvesivirta, V ( m³/h ) Hinta, alv 0%
0–2 K*(1681,88+6727,52*V)
2-10 K*(7736,64+3700,14*V)
10-20 K*(17827,92+2691,00*V)
yli 20 K*(31282,96+2018,26*V)

Kustannuskerroin K = 1,0.
Kustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.
Liittymismaksun loppusumma pyöristetään täysiin euroihin.
Liittymismaksuun ei kohdistu arvonlisäveroa.
Runkoverkon rakennustyön yhteydessä liittyville kiinteistöille myönnetään 30 % alennus tilausvesivirran mukaan määräytyvästä liittymismaksusta.

Perusmaksu

Kaukolämmön hinta muodostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksulla katetaan kiinteitä kustannuksia eli kaukolämpöjärjestelmän ylläpitokustannuksia ja energiamaksulla muuttuvat kustannukset eli lämpöenergian tuotantokustannukset.

Asiakas maksaa tilaamastaan kaukolämpövesivirrasta ( m³/h ) vuosittaisen perusmaksun ja kuluttamastaan kaukolämpöenergiasta (MWh) energiamaksun. Maksut laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Perusmaksu määräytyy tilausvesivirran, V (m³/h) mukaan seuraavasti:

Tilausvesivirta, V (m³/h) Perusmaksu
(€/vuosi), alv 0%
alle 0,8 K*(94,19+2478,25*V)
0,8-2,0 K*(164,82+2389,94*V)
2,0-8,0 K*(2472,37+1236,17*V)
Yli 8,0 K*(7417,10+618,10*V)

Yrityshinnat, alv 0%
Kustannuskerroin K = 0,81
Kustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.
Perusmaksun vuosikustannuksen loppusumma pyöristetään täysiin euroihin.

Energiamaksu

Ajanjakso Hinta, alv 0%
Energiamaksu 78 €/MWh

Polttoainekustannuskerroin K = 1,0
Polttoainekustannuskertoimen K arvo tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta kustannuskehitystä vastaavasti.