Jätevesipuhdistamo astuu uuteen aikaan 

Päivitämme Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaation kertaheitolla tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi, jotta vesistöihin päätyisi entistäkin puhtaampaa vettä. 

”Jätevesien puhdistaminen on tarkkaa työtä. Jotta jätevesi on riittävän puhdasta palautettavaksi takaisin vesistöön, se käsitellään kolmella tavalla: mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti”, Mäntsälän jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaava käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo. 

Jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Mäntsälän ja Pukkilan keskustojen, Sälinkään, Hirvihaaran ja Sääksjärven alueiden jätevedet. Parhaillaan puhdistamolla on käynnissä automaation uudistusprojekti, jonka etenemisestä Iida vastaa. 

”Jäteveden käsittelyyn liittyy paljon erilaisia herkkiä vaiheita. Jotta kaikki puhdistamiseen liittyvät prosessit pelaisivat moitteettomasti yhteen, tarvitaan saumattomasti toimivaa automaatiota”, avaa vesitiimimme vetäjä Robert Hole

Puhdistamon automaation parannus on viimeinen etappi koko vesihuoltomme uudistuksessa, jonka käynnistimme vuonna 2017. Kun Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaatiouudistus valmistuu vuonna 2024, olemme uusineet koko vesihuoltomme turvallisemmaksi ja toimintavarmemmaksi sekä päivittäneet kyberturvallisuuden nykyajan vaatimalle tasolle. 

”Olemme kutsuneet vanhaa puhdistamon automaatiota leikkisästi käsiautomaatioksi. Nyt rakennamme aidosti automaattista jätevedenpuhdistamoa, jossa prosessiautomaatio ohjaa itse itseään”, Robert sanoo. 

Päivitys tuo puhdistukseen tarkkuutta ja turvallisuutta 

Uudistuksen myötä Mäntsälän ja Pukkilan puhdistamo astuu tukevasti digitaaliseen aikaan: päivitettyyn järjestelmään lisätään uusia ohjaustapoja ja uusia mittauksia. Uuden automaation avulla saamme aiempaa  tarkempaa, reaaliaikaisempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa jätevedenpuhdistusprosessista. Tieto auttaa meitä prosessien analysoinnissa ja raportoinnissa. Pystymme entistä tarkemmin ja kohdistetummin raportoimaan ympäristöluvan määrittelemiä asioita ja tekemään yhteistyötä lupaa valvovien viranomaisten kanssa.

Jätevesien puhdistaminen on tarkkaa työtä”, käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo.

”Uuden järjestelmän myötä erilaisten muuttujien vaikutukset tulevat paremmin esille, esimerkiksi kuinka tietyn kemikaalin määrän tai lietekiertojen muuttaminen vaikuttaa puhdistuskokonaisuuteen”, Iida sanoo.  

Eräs uudistuksen suurimpia muutoksia on, että saamme datanhallinnan ja muuttujien muokkaamiset järjestelmäntoimittajalta itsellemme.  

”Esimerkiksi osa prosessiohjauskeskuksissa olevista ohjauskoodeista on ollut järjestelmätoimittajien omaisuutta. Se on tarkoittanut, että emme ole voineet vikatilanteissa korjata keskuksia itse, vaan meidän on ollut pakko tilata järjestelmätoimittaja paikalle. Tästä hyvä esimerkki ovat hiekka- ja välpepesureiden ohjauskoodit. Välpejätettä on kaikki suuri kiinteä jäte, jota ei pitäisi viemäriin päätyä, kuten tekohampaat, vanupuikot ja erilaiset rätit”, Robert kertoo.  

”Tämä kaikki muuttuu uudistuksen myötä.” 

Automaation ja käsiteltävän tiedon lisääntyessä tietoliikenneyhteyksien turvallisuuteen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Robert muistuttaa, että kyberisku on mahdollinen ja siitäkin syystä valvomoon tulevien yhteyksien täytyy olla hyvin suojattuja ja tietoturvallisia. Uudessa automaatiossa kaikki liikenne on Nivoksen oman Nettituen valvonnassa. Järjestelmä on myös kahdennettu.  

”Uusien järjestelmien pystyttämisessä ja pyörittämisessä oma tietoliikenneosastomme pääsee näyttämään kykyjään. On hienoa, että meillä Nivoksella on huippuosaamista myös dataliikenne- ja nettipuolella”, Robert toteaa. 

Automaatioprojektin toteuttaminen ei ole vain yksien leveiden hartioiden varassa: oman osaamisemme lisäksi uutta jätevesiprosessia on mukana rakentamassa Insta Automation Oy, joka tekee automaatioprojekteja myös Puolustusvoimille. 

Luonto voittaa ja sähköä säästyy 

Kun Mäntsälän jätevesipuhdistamon automaatioprojekti on viety maaliin, voimme reagoida nopeammin esimerkiksi ylivuototilanteissa. Silloin myös luonto voittaa: vesistöihin päätyy puhtaampaa vettä. 

”Suomessa monet jätevedenpuhdistamot ovat tiukilla kovina hulevesiaikoina. Välillä joudumme ohjaamaan osittain käsiteltyä jätevettä vesistöön suurten sateiden tai sulamisvesien takia. Uusi automaatiojärjestelmä auttaa meitä optimoimaan prosessin ajoa ja pienentämään hulevesien aiheuttamaa häiriötilanteiden kestoa. Tämän ansiosta vesistöihin päätyvä vesi on entistä puhtaampaa”, Robert sanoo. 

Automaation tehostaminen antaa vetoapua myös energiansäästötalkoissa. 

”Tarkemman raportoinnin myötä voimme optimoida paitsi kemikaalien kulutusta myös puhdistamon sähkönkäyttöä. Vähäisempi sähkönkulutus näkyy myös puhdistamon pienempänä hiilijalanjälkenä”, Iida päättää. 

Automaatiouudistuksella lisää varmuutta vesihuoltoomme

  • Uusimme koko vesihuoltomme automaation neljässä vaiheessa vuosina 2017–2024. 
  • Uudistuksella parannamme entisestään vesihuoltomme turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 
  • Ensiksi uusimme Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, jonka uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuosina 2019–20. 
  • Pornaisten vesihuollon automaatio uudistettiin kunnan investointina vuonna 2021.  
  • Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamoiden automaation uusimme vuonna 2022. 
  • Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaation uudistamme vuosina 2022–2024.