Nainen tietokoneella maksamassa laskujaan

Datahub käyttöön helmikuussa – keskitetty tiedonvaihto parantaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua

Suomi toimii sähköllä 

Suomi toimii sähköllä. Jokainen meistä on sähkönkuluttaja. Voimme vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja palveluita, ja ostaa tarvitsemamme sähkön valitsemaltamme sähkönmyyjältä. Olemme osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa.

Yhteinen järjestelmä selkeyttää toimintaa 

Suomessa on kaikkiaan 3,6 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkönkäyttöpaikka voi olla esimerkiksi koti, urheilukenttä, jäätelökioski, teollisuuslaitos tai muu sähköä käyttävä paikka. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Esimerkiksi sähkönmyyjää vaihdetaan Suomessa vuosittain noin 400 000 kertaa.

Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä. Järjestelmä tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti. 

Miten yhteinen järjestelmä helpottaa sinua?

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, kautta tietoja tulee käyttämään noin sata sähkönmyyjää ja yli 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä. Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan parantaa myös kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua. 

Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla ja se näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna. Esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen tulee olemaan entistä nopeampaa. 

Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. 

Ovatko tietosi turvassa?

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehittäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä. 

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta. 

Miten näet järjestelmään tallennetut tietosi? 

Sähkönkäyttäjällä tulee olemaan mahdollista katsoa omat järjestelmään tallennetut tietonsa asiakaspalveluportaalin kautta oman sähköyhtiön sähköisten palveluiden lisäksi. Palvelusta tulee näkemään omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Henkilötunnus takaa asiakkaalle pääsyn datahubin asiakasportaaliin ja tätä kautta asiakas pääsee näkemään omia tietojaan datahubissa sekä valtuuttamaan osapuolet omiin tietoihinsa.

Datahub lyhyesti:

  • Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot ja käyttöpaikan asiakastiedot, tullaan sähkömarkkinalain mukaisesti siirtämään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin.
  • Yhteinen järjestelmä parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua tiedonvaihdon eri osapuolten välillä ollessa reaaliaikaista.
  • Sähkönkäyttäjällä on mahdollista seurata oman tai omien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä riippumatta.
  • Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.
  • Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Kysymyksiä ja vastauksia datahubista Fingridin sivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää sähkönmyynnistä, -siirrosta tai esimerkiksi sähkösopimukseesi liittyvistä asioista, ole yhteydessä omaan sähkönmyyjä- tai jakeluverkkoyhtiöösi. 

Huom! Datahubin käyttöönoton myötä vanhat sähkön käyttöpaikkatunnukset poistuvat käytöstä ja tilalle tulevat yksilöivät GSRN-tunnukset. Uuden 18-numeroisen käyttöpaikkatunnuksesi löydät laskultasi maaliskuusta alkaen.  

Asiakaspalvelu

Olipa asiasi pieni tai suuri, me hoidamme sen! Palvelemme puhelimitse ma-pe klo 8-16.

019 689 955 asiakaspalvelu@nivos.fi